Akatemialaiset

Helsingin elokuva-akatemiaan saapui yhteensä 173 ilmoittautumista.

Kiitos kaikille lukuisista ideoista, ajatuksista ja palosta. Ilmoittautumiset käydään läpi huhtikuun aikana, minkä jälkeen luvassa tarkempia suuntia opetuksen sisällöistä.

Huomio: kaikille akatemiaan ilmoittautuneille on lähtenyt 1.4. sähköposti vahvistuksena ilmoittautumisesta. Jos tiedät ilmoittautuneesi Helsingin elokuva-akatemiaan, mutta et ole saanut sähköpostia, ota yhteys: helsinkifilmacademy(a)gmail.com

Helsingin elokuva-akatemiaan ilmoittautuneet:

(Henkilöt, jotka ovat antaneet luvan julkaista nimensä akatemian kotisivuilla)

Rostislav Aalto
Inka Achté
Keijo Ahlqvist
Khadar Ahmed
Kimmo Alakunnas
Iiris Anttila
Jyrki Arnikari
Kaisa Astikainen
Vilja Autio
Jussi Autio
Tiina Bergström
Anna Böhm
Kanerva Cederström
Reetta Flink
Nina Forsman
Liinu Grönlund
Arttu Haglund
Heimo Halonen
Perttu Hangaslahti
Juhani Haukka
Hannaleena Hauru
Helka Heinonen
Tanja Heinänen
Pentti Hokkanen
Reetta Huhtanen
Milja Härkönen
Jussi Häyhä
Kerttu Jaatinen
Jan-Niclas Jansson
Marton Jelinko
Jesse Jokinen
Sanna Kaesmae
Mirkka Kallio
Tuulia Kallio
Kari Kankaanpää
Jaakko Karhunen
Roope Karisto
Sanna Karvonen
Inez Kaukoranta
Theofanis Kavvadas
Ville-Veikko Kerimaa
Arja Keränen
Matti Keskiivari
Johanna Kinnari
Matti Hermanni Kiviniemi
Johanna Knaapi
Olli Koivula
Sami Konkonen
Paula Korva
Juuso Koski
Juha Kuoppala
Riikka Kuoppala
Vesa Kuosmanen
Juho Kuosmanen
Iina Kuusimäki
Anne Kyyhkynen
Tero Laaksonen
Jussi Lankoski
Juuso Lavonen
Kirsi Lehtinen
Emilia Lehtinen
Veera Lehtola
Markus Leppälä
Olli Leppänen
Fanny Lindh
Juho Luukkainen
Velipekka Makkonen
Carlos Marroquin
Kerttu Matinpuro
Mikko Mattila
Pekka Munsterhjelm
Ina Mutikainen
Katri Myllyniemi
Jenni Mäkelä
Marja Niskanen
Pekka Niskanen
Jari NIssinen
Anna Nykyri
Maria Oinonen
Kirsikka Paakkinen
Hanna Pajala-Assefa
Markku Parikka
Eppu Pastinen
Karin Pennanen
Sameli Pihlaja
Jouko Piipponen
Riitta Poikselkä
Sonja Potenze
Sanni Priha
Harri Pulliainen
Joakim Pusenius
Eeva Putro
Jyrki Rahkonen
Hamy Ramezan
Jussi Rautaniemi
Ilja Rautsi
Eleonoora Rinnekangas
Rauno Ronkainen
Anna Ruohonen
Emilia Rüf
Harri Räty
Riitta Röpelinen
Maarit Saarinen
Esko Salervo
Suvi Salokoski
Samuli Salonen
Aija Salovaara
Terhi Sandberg
Tommi Seitajoki
Maria Sekirkina
Oskari Sipola
Annakaisa Sukura
Taneli Taira
Kuura Timonen
Jenni Toivoniemi
Antti Tuomikoski
Osku Tuominen
Vappu Tuomisto
Aarni Vaarnamo
Sami Vehmersuo
Emmi Venna
Anna-Kaisa Vihavainen
Kimi Vilkkula
Katja Vuorensyrjä
Niina Vuorisara
Kari Yli-Annala
Suzanne Ylönen