Tausta

Helsingin elokuva-akatemia on perustettu yliopistolain ulkopuolelle antamaan korkeatasoisinta käytäntöä ja teoriaa yhdistävää elokuvaopetusta Suomessa. Akatemian toimintamalli perustuu vertaisoppimiseen, yhteiseen tutkimiseen, tiedon ja metodien jakamiseen säännöllisen käytäntöä ja teoriaa yhdistävän työskentelyn avulla. Jaottelua akatemian opiskelijoiden ja opettajien välillä ei ole.

Elokuva-akatemian alkuhetkien tavoitteena on löytää yhdessä suomalaisen elokuvasivistyksen keskeiset aukot ja pyrkiä löytämään parhaat keinot yhdessä oppimiseksi.

Koulun toiminta on alkanut vuonna 2012. Helsingin elokuva-akatemialla ei ole perusrahoitusta, pysyviä toimitiloja, palkattua henkilöstöä eikä edes kannatusyhdistystä.  Jäseniä akatemiassa on 490 (kesäkuu 2016). Suurin osa jäsenistä on 20-40-vuotiaita elokuva-alan ammattilaisia.

 

Tähän mennessä tapahtunutta

Helsingin elokuva-akatemian ensimmäisen tapaamisen kutsui koolle elokuvantekijä Hannaleena Hauru toukokuussa 2012. Akatemian toimintaa pyörittää koordinointiryhmä, johon kuuluu vaihtelevasti 10-15 jäsentä edustaen Suomen elokuva-alan monisäikeisyyttä. Toiminta syntyy jäsenten kulloista tarpeista kehittää omaa osaamistaan, ja mahdollisuuksia ja innosta jakaa omaa osaamistaan muille.

vuosi 2016

Elävän kuvan seura jatkoi edelliseltä lukukaudelta, ja jatkaa uusin tuulin myös syksyllä 2016.

Huomio: jokainen elokuva-akatemian jäsen voi tarjota opetusta. Kaikki akatemian opetus on kiinni jäsenistön omista resursseista vertaisoppimisen edistämiseen. Ota yhteyttä: helsinkifilmacademy(at)gmail.com.

vuosi 2015

Elävän kuvan seura (ent. ”Elokuva-akatemian kerho”)

Aktiivisena edellisvuodesta  jatkoi akatemian ”Elävän kuvan seura”, joka kokoontuu joka maanantai vertaisoppimisperiaatteella. Akatemian uutena kumppanina oli Helsingin Vallilan ArtLab, jossa 40-henkinen ryhmä kokoontui joka maanantaisiin sessioihin. Toimintaa mahdollisti AVEKin koulutustuki, ja aktiivinen vapaaehtoisista koostuva järjestäjäporukka Jussi Rastaan luotsaamana.

Käsikirjoituspiirit

Käsikirjoituspiirejä koottiin jälleen syksyllä, jotta käsikirjoittajat löytäisivät vertaistukea työhönsä. Koordinaattorina Mari Ljokkoi ja Eeva Putro.

vuosi 2014

Elokuva-akatemian kerho

Vuonna 2013 alkanutta maanantaituntien periaatetta kehitettiin eteenpäin. Kahden akatemian toimintavuoden jälkeen jäsenten keskuudessa alettiin kaivata tiiviimpää ryhmähenkeä ja sitoutuvuutta. Akatemian kerhossa 40 jäsentä sitoutuivat koko lukukaudeksi mukaan viikottaisiin sessiohin. Sessiot vetivät kerhon omat jäsenet eri ammattiryhmistä, hyvin erilaisista taustoista ja näkökulmista. Kerhon toimintamallina on, että jokainen kerhoon sitoutuva jäsen vetää yhden session hänelle itselleen lähellä olevasta elokuvaan/elokuvan tekoon liittyvästä aiheesta vertaisoppimisajatuksella. Yhteistyössä Rajala Pro Shop. Kerhon Koordinaattorina Jussi Rastas

Käsikirjoituspiirit

Käsikirjoituspiirit jatkoivat toimintaansa menestyksekkäinä. Piireissä saatiin palautetta ja rohkaisua, ja opittiin myös dramaturgin taitoja. Vuonna 2014 akatemia aloitti yhteistyön Suomen näytelmäkirjailijaliiton dramaturgikoulutuksen kanssa. Sunklon dramaturgiopiskelijat osallistuivat käsispiirien toimintaan oppimisensa ohella. Käsispiirien koordinaattorina Vilja Autiokyrö ja Mari Ljokkoi.

vuosi 2013

Sketsikevät 2013

Sketsikevät muodostui kolmesta viikonlopusta, joiden aikana käsikirjoitettiin, näyteltiin ja kuvattiin sketsejä. Yhteistyössä Euphoria Borealiksen ja Ilmaisuverstaan kanssa. Koordinaattorina Henna-Leena Kallio

KINO LOIKKA Tanssielokuvan -kurssi 15.-17.3.2013

KINO LOIKKA –kurssilla toteutettiin osallistujien kesken lyhyitä tanssielokuvia. Konseptin ideologiana oli kollektiivisen tekemisen kautta oppiminen ja tietotaidon jakaminen. Yhteistyössä Euphoria Borealis, LOIKKA, Teak.

Kokeellisen elokuvan piiri

Kokeellisen elokuvan piiri jatkoi toimintaansa 2013. Piiri työsti toimintansa ohessa kolme artikkelia niin&näin -aikakauslehden julkaisuun (2/13). ”Vertaiset vastaan yliopistot” ja
”Kokeellinen vapaus ja yhteisöjen leikki”. Piiri teki lisäksi suomennoksen Maya Dereniltä: ”Maya Deren, Amatöörin ihmisruumiin ylistys”.

Käsikirjoituspiirit

Käsikirjoituspiirit saavuttivat suuren suosion vuonna 2012 ja toiminta jatkui aktiivisena vuonna 2013. Kirjoittajista joillekin käsikirjoituspiiri toimi myös ponnistuslautana jatko-opintojen äärelle pääsyssä, apuna apurahahakemuksen tekemisessä, ja vipuna apurahalla työskentelylle. Koordinaattorina Vilja Autiokyrö.

Maanantaitunnit

Pitkään kaavailtu viikoittainen tapahtuma Maanantaitunnit aloitti toimintansa keväällä 2013. Kolmetuntiset viikottaiset sessiot joka maanantai klo 18.00-21.00 sisälsivät luentoja/opetusta/keskusteluja valitun aihealueen pohjalta. Maanantaituntien sisältö ja ennen kaikkea muoto vaihteli tapauskohtaisesti. Yhteistyössä Donkey Hotel.

Magic Lantern -kurssi 18.11. – 19.11. klo

Kaksipäiväisellä kurssilla tutustuttiin Magic Lantern -kamerasoftaan ja tehitin demoja. Koordinaattorina Ilkka Levä.

vuosi 2012

Helsingin elokuva-akatemian ensimmäisen tapaamisen (toukokuussa 2012) kutsui koolle elokuvantekijä Hannaleena Hauru. Toimintaa pyörittää Akatemian koordinointiryhmä (K-ryhmä), johon kuuluu kymmenisen jäsentä edustaen suomen elokuva-alan monisäikeisyyttä.

Maya Deren -lukupiiri (vuoden 2013 alusta nimellä Kokeellisen elokuvan kerho)

Maya Deren on yksi elokuvahistorian merkittävämpiä lyhytelokuvan ja kokeellisen elokuvan uranuurtajia. Teoriaan painottavassa lukupiirissä tutustuttiin Derenin teksteihin ja teoksiin. Elokuussa alkanut lukupiiri jatkui vuonna 2013 uudella nimellä. Piirin toiminnassa on ollut mukana noin 15 henkeä.
Koordinaattori: Kari Yli-Annala

Käsikirjoituspiirit

Käsispiirien yleinen koordinaattori: Vilja Autiokyrö

Yhteensä 60 ilmoittautunutta jakautui käsikirjoitusintressiensä mukaan 4-8 hengen pienryhmiin, joissa kehitellään omaa tekstiä tai kehitellään ideoita yhdessä. Toiminta jatkuu vuodelle 2013. Käsikirjoituspiirit ovat: Pitkä elokuva (2 kpl), lyhytelokuva, dokumenttielokuva, tv-sarja, käsikirjoituksen perusteet -piiri, ja sketsisarja-piiri.
Ajankohta: koko syksyn elo-joulukuu, tapaamiset noin kaksi kertaa kuukaudessa
Paikka: useita

Elokuvanäyttelemisen kurssi

Syyskuussa Ylioppilasteatterin kanssa yhteistyössä, 3 viikonloppua, la-su 11-15. Yhteensä 60 henkeä, sekä ylioppilasteatterilaisia että elokuva-akatemialaisia
koordinaattorit: Eeva Putro, Tanja Heinänen, Hannaleena Hauru.

Kolmen viikonlopun teemat olivat: 1) Stanislavskilainen metodi elokuvanäyttelemisessä, 2) Elokuvanäyttelemisen tekniset ulottuvuudet ja näyttelijän suhde kameraan, 3) Kenellä on oikeus olla kameran edessä / läsnäolo

Visuaalisen käsikirjoittamisen kurssi

3 viikonloppua lokakuussa 2012, la-su 11-15, yhteistyössä Sarjakuvakeskuksen kanssa. 30 osallistujaa, sekä sarjakuvakeskuslaisia, että akatemialaisia. koordinaattori: Vappu Tuomisto

Kurssilla perehdyttiin mahdollisuuksiin luoda ja kehittää käsikirjoittamista ja elokuvan suunnittelua visuaalisista lähtökohdista. Haettiin myös sarjakuvan ja elokuvan eroja ja yhtymäkohtia.

Genre-kurssi

Tekijöille joilla kamera-, valaisu-, ja leikkaustekniikan tai elokuvanäyttelemisen perusteet on jo hallussa. Yhteistyössä Ilmaisuverstaan kanssa. marras-joulukuu 2012, 3 viikkoa arkisin ma-ti klo 10-18, 19.-20.11. 26.-27.11. ja 3.-4.12.) 30 henkeä
koordinaattori: Mara Jelinko

Kurssilla tehtiin käytännön harjotteita eri elokuvan lajityyppien alueilla (film noir, kauhu, komedia). Näyttelijöiden ja elokuvantekijöiden yhteistyön avulla kehitettiin elokuvallista kokonaisilmaisua

Syys- ja jouluseminaari

Syysseminaarissa paneelikeskustelun muodossa kokoonnuttiin yhteen puimaan elokuva-akatemian rakennetta. Jouluseminaarissa katsottiin lisäksi syksyn kursseilla toteutuneita elokuvaharjoitteita. Lisäksi jouluseminaarissa vieraili Skype-yhteyden välityksellä elokuvaohjaaja David Lynch, jonka kanssa keskusteliin elokuva-alan hyvinvoinnista ja aiheesta ”luovuus ja meditaatio”. Seminaarien yleiskoordinaattori: Hannaleena Hauru

 

Vuosi 2011

Helsingin elokuva-akatemia syntyi toukokuussa 2011 tämän Facebookissa julkaistun tekstin myötä:

____

Tänään 11. toukokuuta 2011 on perustettu elokuvakoulu nimeltä Helsingin elokuva-akatemia.

 

Koulu perustetaan yliopistolain ulkopuolelle antamaan korkeatasoisinta käytäntöä ja teoriaa yhdistävää elokuvaopetusta Suomessa. Yliopisto instituutiona ei pysty enää tarjoamaan resursseja sivistykselle, sillä Suomen korkeakoulutusta ohjaillaan tulostavoitteellisesti ja kapitalismin ehdoilla.

 

Taideteollisen korkeakoulun Elokuva- ja lavastustaiteen osasto liitettiin osaksi Aalto-yliopistoa henkilökunnan ja oppilaiden yksimielisestä vastustuksesta huolimatta. Oli virhe antaa tämän taluttelun tapahtua. Samalla tapaus osoitti, että niin elokuva- ja lavastustaiteen osaston henkilökunnalle kuin opettajillekin tärkeintä on säännöllinen palkkatulo tai Kelan opintotuki.

Helsingin elokuva-akatemialla ei ole perustamisensa hetkellä rahoitusta, toimitiloja, henkilöstöä eikä edes kannatusyhdistystä. Koulun suunniteltu toiminta alkaa vuonna 2012.

 

Hannaleena Hauru

perustaja